27 sep

Backup STM4 verbinding down

Wegens een hardware failure is onze telefoon- en ADSL backup verbinding down. Er is geen gevaar voor productieverkeer op dit moment. Met onze servicepartner is een afspraak gemaakt om de machine per direct te vervangen. Verwacht wordt dat we rond 19.00 de SDH node weer operationeel hebben.

Er is geen impact op productieverkeer en bij het vervangen van de node wordt ook geen impact verwacht.