20 apr

RTE onderhoud

Maandag 23 april 2012 tussen 08:00 -1700 zal RTE niet beschikbaar zijn. Dit heeft geen implicaties op de productie omgeving.

RTE will not be available on the 23th of April between 08:00 – 17:00 (GMT +2 timezone) . No implications for production environment.

04 feb

Storing SIDN – verloren transacties

SIDN heeft vannacht kortstondig storing gehad aan haar systeem, als gevolg van problemen in een datacenter. Koelingsproblemen bij een datacenter van BIT zorgde ervoor, dat de temperatuur van de apparatuur, waar de primaire database van SIDN op draait, te hoog opliep. Hierdoor moest de taak overgedragen worden via fail-over aan een backup systeem. Door de overgang is er voor enkele minuten aan transacties verloren gegaan.

De storing heeft zich zaterdag 4 februari 2012 tussen 04:24 en 04:31 voorgedaan. Heeft u als provider domein transacties in het betreffende tijdsbestek ingediend, dan zijn deze hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan. Deze zullen dan opnieuw ingediend moeten worden.

 

06 dec

Onderhoud DRS5 (afgerond)

Vanochtend is er tussen 06:00 – 08:00 door SIDN onderhoudt gepleegd aan haar DRS5 systeem. Tijdens het onderhoud was het niet mogelijk om domeinen te registeren dan wel te wijzigen. De onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

14 nov

Onderhoud DRS5

Morgen tussen 6.00-9.00 wordt er onderhoud gepleegd door SIDN aan haar DRS5 systeem. Het is op dat moment niet mogelijk om .nl domeinen te registreren of wijzigen door te voeren.

09 jul

SIDN (verlengd) onderhoud infrastructuur

Vandaag heeft SIDN tussen 10:00 – 14:00 onderhoud gepleegd aan haar infrastructuur. De werkzaamheden zijn echter uitgelopen, eindtijd is nog onbekend.

Door het betreffende onderhoud, is het registreren en/of wijzgen van .nl domeinnamen momenteel niet mogelijk.

Update: het onderhoud is rond 17:45 afgerond. Registreren en wijzigen van domeinnaam gegevens is weer mogelijk.

16 mrt

Momenteel geen registratie .nl domeinnamen mogelijk

Op dit moment is het voor uw registrar niet mogelijk om nieuwe domeinnamen te registreren of wijzigingen door te voeren in bestaande domeinnaam. De reden hiervoor is dat SIDN overgaat naar een nieuw domeinregistratiesysteem. Dit nieuwe systeem wordt op 17 maart 2010, om 12.00 uur in gebruik genomen. Voor de migratie naar dit nieuwe systeem is een onderhoudsvenster van 24 uur gepland. De tijden van het onderhoudsvenster luiden als volgt:

Aanvang: dinsdag 16 maart 2010, 12.00 uur
Einde: woensdag 17 maart 2010, 12.00 uur

Registrars kunnen vanaf woensdag 17 maart, 12.00 uur uw aanvragen weer indienen bij SIDN.

Korte onderbrekingen (Who)Is
De Is en de Whois, de tools waarmee u respectievelijk de beschikbaarheid van domeinnamen kunt controleren en gegevens over bestaande domeinnamen kunt achterhalen, zijn gedurende het onderhoud beschikbaar. Mogelijk ondervindt u wel enkele korte onderbrekingen. De DNS-check is tijdens het onderhoud gewoon beschikbaar.

Wijzigingen in de website
De komst van het nieuwe registratiesysteem brengt veel veranderingen met zich mee in procedures, formulieren en documenten op de SIDN-website. Gedurende het onderhoud worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in de SIDN-website. De website blijft wel gewoon beschikbaar.

12 mrt

Onderhoud bij de SIDN

Wegens onderhoud bij de SIDN is het van woensdag 16 maart 12:00 uur tot donderdag 17 maart 12:00 uur niet mogelijk om .nl domeinen te registreren. Domeinen die u tijdens deze periode bij ons bestelt zullen zodra het onderhoud is voltooid orden geregistreerd. Het registreren van domeinen met andere extensies (bijvoorbeeld .com en .be) blijft gedurende dit onderhoud gewoon mogelijk.