07 jul

Filer (mail) migratie

Naar aanleiding van de continue groei van ons mailplatform is er
behoefte aan meer opslagruimte en een snellere filer. Zoals U wellicht
weet gebruikt het mailplatform van BIT een NetAPP Filer voor de opslag
van e-mail berichten.

Na zorgvuldige voorbereidingen zullen we vanaf volgende week maandag
11 juli beginnen met de migratie van mailboxen naar een nieuwe Filer
met meer capaciteit en doorvoersnelheid. In de weken die hierop volgen
zullen alle mailboxen verhuizen van de oude naar de nieuwe Filer.
We doen dit per mailbox om de overlast tot een minimum te beperken.

Dit onderhoud zal enkele nachten in beslag nemen, maar uw e-mail is
via POP3 gedurende deze migratie slechts enkele minuten niet op te
halen. Er zal onder geen voorwaarde mail verloren gaan. De
onderhoudsvensters zijn geplanned tussen 00:00 en 05:00 uur, waarbij
we bij volgende nachten telkens voortgaan waar we de vorige nacht
gebleven waren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, aarzel dan
niet om met onze customer care medewerkers contact op te nemen. Zij
zijn bereikbaar op 0318 648688 en per e-mail aan .