26 nov

Werkzaamheden ADSL van KPN / XS4ALL Only / Business DSL [opgelost]

Om de noodzakelijke uitbreidingen in het netwerk te maken moet er een
korte onderbreking op een aantal (trunk)verbindingen worden gemaakt.
Door het dynamische karakter van het netwerk, is het niet mogelijk
exact aan te geven welke klanten dat gaan merken. De onderbreking is 1
a 2 minuten en zal gebeuren in het maintenance window tussen 05.00 en
07.00 uur.