01 apr

Storing aan backup management module colocatie switch

Na de in een spoedonderhoud op 2 april j.l. uitgevoerde reboot van colocatie switch rbfs3.galilei.network.bit.nl (in BIT-2) is gebleken dat de backup management module van deze switch niet goed functioneert.

Deze management module is na de reboot verwijderd uit de switch en zal getest en onderzocht worden. Afhankelijk van de uitkomst zal besloten worden of deze module teruggeplaatst kan worden of dat een vervangende module gebruikt zal worden.

Alle colocatie switches van BIT zijn uitgevoerd met redundante management modules. Hierdoor heeft het niet goed functioneren van deze specifieke module geen operationele gevolgen voor deze switch, er is slechts sprake van verminderde redundantie.