02 dec

BIT-2A: Periodiek onderhoud UPS-systemen

BIT-2A: Periodiek onderhoud UPS-systemen
Om de noodstroomvoorziening op BIT-2A in optima forma te houden zullen
monteurs van onze UPS-leverancier op 9 en 10 december 2009 periodiek
onderhoud uitvoeren aan onze UPS’en. Dit onderhoud zal in twee nachten
uitgevoerd worden omdat het uitvoeren van alle controles en het
onderhoud een tijdrovende klus is. Tevens zal er per nacht slechts één
feed gedaan worden om er zeker van te zijn dat uw rack altijd van stroom
voorzien is.

Tijdens dit onderhoud zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd
worden:
* De UPS’en (die parallel geschakeld staan om zo meer vermogen te
leveren) zullen opnieuw gekalibreerd worden.
* De firmware van de UPS’en en de firmware in de Webcards waarmee de
status van de UPS’en uit te lezen is zal op alle units geupgrade worden.
* Algemeen onderhoud.
* Aan het einde zal alle functionaliteit van de UPS’en getest worden.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en in bypass gezet worden. Dit zal naar
verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan
onderhouden wordt tot gevolg hebben. Mocht er wel een onderbreking
plaatsvinden zal de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelen
naar de andere feed zodat de stroom via de andere feed gaat. Tevens is
er ten alle tijden een engineer van BIT aanwezig. Als u waarschuwingen
hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de
limiet zit is het verstandig hier nog actie op te ondernemen voor dit
onderhoud.

Resumerend:
– 9 December, tussen 0.00 en 6.00 uur: Onderhoud Feed A BIT-2A
– 10 December, tussen 0.00 en 6.00 uur: Onderhoud Feed B BIT-2A

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aankondiging van dit
onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
[email protected] en 0318 648 688.