14 jan

pop, pops onbereikbaar

Door een configuratie probleem was mail ophalen via “pop” tijdelijk
niet mogelijk vanavond. Er is geen mail verloren gegaan, mail ophalen
via webmail en imap gaf geen problemen.

Later vanavond op woensdag 14 januari worden alle pop services
(pop.xs4all.nl, pops.xs4all.nl, pop.cistron.nl, pop.demon.nl)
overgezet op nieuwe hardware, waardoor nogmaals een hele korte
onderbreking (minder dan 1 minuut) verwacht wordt.