22 feb

Modificeren van de koelinstallatie van BIT-2A

BIT gaat de komende maanden een aantal wijzigingen uit laten voeren aan de koelinstallatie van BIT-2A. Dit gaan we doen om een betere verdeling van koude lucht in de serverruimte te krijgen. Tevens zal het resultaat van deze wijziging zijn dat er meer koelvermogen beschikbaar is.

Deze werkzaamheden starten in de week van 1 maart met het in gebruik nemen van een tweetal nieuwe computairs (machines die koude lucht de serverruimte in blazen). Deze computairs zullen ervoor zorgen dat de verdeling van koude lucht in de ruimte verbeterd wordt.

De volgende twee weken (van 8 t/m 19 maart) zullen wij de huidige computairs in BIT-2A één voor één overzetten op het koudwatercircuit van datacenter BIT-2BCD. De koelmachines van BIT-2BCD kunnen deze extra belasting op zich nemen zonder dat dit invloed heeft op het koelvermogen en de beschikbaarheid van de koeling van BIT-2BCD. Tijdens het omzetten van de computairs naar het koudwatercircuit van BIT-2BCD is het mogelijk dat er gedurende korte periodes een beperkte temperatuurstijging is in gedeelten van BIT-2A.

Nadat alle computairs overgezet zijn naar het koudwatercircuit van BIT-2BCD zullen in de daaropvolgende drie weken (tot 12 april) de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

  1. Er wordt een tegenstroomapparaat (TSA) geplaatst. Deze TSA zorgt ervoor dat er twee koelcircuits ontstaan: één circuit tussen de koelmachines en de TSA, waarbij gebruik gemaakt wordt van een mensel van glycol en water als koelvloeistof, en één circuit tussen de computairs in de serverruimte en de TSA, waarbij gebruik gemaakt wordt van alleen water. De TSA zorgt ervoor dat water in het tweede circuit afgekoeld wordt door water in het eerste circuit;
  2. Het huidige koelcircuit is gevuld met een mengsel van water en glycol. Nadat de TSA geplaatst is, zal het tweede circuit (tussen de TSA en de computairs) gevuld worden met alleen water. Het voordeel hiervan is dat water zonder glycol meer warmte af kan voeren dan dezelfde hoeveelheid water met glycol, waardoor er meer koelvermogen beschikbaar komt;
  3. Er worden nieuwe pompen geplaatst die ervoor zullen zorgen dat de snelheid waarmee koud water door het circuit gaat verhoogd wordt.

In de week van 12 t/m 16 april zullen de computairs één voor één weer aangesloten worden op de koelmachines van BIT-2A. Tijdens deze omzettingen is het opnieuw mogelijk dat er gedurende korte periodes beperkte temperatuurstijgingen zijn in gedeelten van BIT-2A.

Alle hierboven genoemde werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door de
leverancier van onze koelinstallatie. Engineers van BIT en medewerkers
van ons projectadviesbureau zullen de werkzaamheden nauwlettend in de
gaten houden.

Mocht u naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling
Customer Care via 0318 648 688 en [email protected].