31 mrt

Twello krijgt glasvezel!

Aanleg supersnel glasvezelnetwerk Glashart start in het derde kwartaal van 2010

De inwoners van Twello hebben massaal “ja” gezegd tegen de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in Twello. Iedereen die geïnteresseerd was in een aansluiting, kon zich tot 20 april jl. aanmelden bij Glashart.
Met deze uitkomst laten de inwoners van Twello zien dat zij klaar zijn voor de toekomst en hebben zij er gezamenlijk voor gezorgd dat er een glasvezelnetwerk in Twello komt.

Twello betrokken bij initiatief Glashart
Sinds de opening het Glashart servicepunt op 15 januari 2010 hebben veel inwoners zich laten informeren over de plannen van Glashart en Concepts ICT. Daarnaast werden de informatieavonden in de raadszaal goed bezocht. Ook kregen Concepts ICT en Glashart hulp van verschillende sportclubs en verenigingen die zich actief hebben ingezet om voor Glashart aanmeldingen te werven.

Aanmelden kan nog
Het blijft voor consumenten mogelijk om zich aan te melden voor een glasvezelabonnement. De aanbieding voor een kosteloze aanleg van de aansuiting op het netwerk blijft van kracht totdat de graafwerkzaamheden in de buurt afgerond zijn. De inwoners die nu al een abonnement hebben afgesloten krijgen de aansluiting gratis in de meterkast. Ze betalen alleen voor de diensten waarvoor ze gekozen hebben en betalen geen € 350,00 aansluitkosten. Klik hier om u alsnog aan te melden.

Glashart Twello: de enige met een glasvezelnetwerk tot in de meterkast
Kabelmaatschappijen hebben hun netwerk weliswaar ook voorzien van glasvezelkabels, maar die kabels houden op in de technische ruimte van de kabelmaatschappij. Daarna gaan de signalen weer gewoon verder via koperdraad. Uw buren en u zijn op dezelfde koperdraad aangesloten waardoor uw datastroom gedeeld wordt. Omdat de glasvezelkabel van Glashart wél tot in de woning gelegd wordt, is het dataverlies minimaal.

Storingsoverzicht - alle storingen, internet storingen