29 mrt

Spoedonderhoud stroominstallatie BIT-2BCD

Naar aanleiding van de korte onderbreking in de netspanning afgelopen zaterdag zullen wij vanochtend, dinsdag 29 maart een spoedonderhoud uitvoeren aan de stroominstallatie van BIT-2BCD.

Tijdens deze onderbreking is gebleken dat in zeer specifieke gevallen de schakeling tussen netspanning en de noodstroomvoorziening niet correct uitgevoerd wordt. Dit heeft bij de laatste onderbreking niet tot problemen geleid, maar dit zou bij volgende onderbrekingen wel het geval kunnen zijn.

Daarom zullen wij samen met de installateur een aanpassing in de software maken om dit probleem te verhelpen. Deze aanpassing zullen wij één voor één op de A- en B-feed doorvoeren. Na het maken van de aanpassing zullen wij testen of de installatie correct functioneert door de netspanning af te schakelen.

We willen met klem benadrukken dat te allen tijde één van de twee stroomfeeds beschikbaar zal blijven, en dat de UPS-sets van beide stroomfeeds steeds beschikbaar zullen blijven. Wij verwachten daarom geen enkele onderbreking in de stroomvoorziening.

Mocht u vragen hebben over dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via [email protected].