10 feb

Onderhoud aan blusinstallatie BIT-2BCD

Het op donderdag 10 februari ingeplande onderhoud aan de brandmeldinstallatie op BIT-2BCD is door onvoorziene omstandigheden niet uitgevoerd.

Op donderdag 17 februari a.s. zal de leverancier van onze brandmeldinstallatie dit onderhoud alsnog uitvoeren tussen 6.30 en 8.00 uur. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie in het geval van branddetectie een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn om de branddetectoren te kunnen testen. In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via
0318 648 688 of via [email protected]