21 okt

Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1 en BIT-2ABC

Op maandag 4 november a.s. zal de leverancier van onze blusgasinstallatie op BIT-1 en BIT-2ABC tussen 8.30 en 17.30 uur het periodieke onderhoud uitvoeren.

Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn, mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige
personeel handmatig de blussing activeren.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648 688 of via [email protected].