04 feb

Onderhoud NetApp Metro Cluster en diverse servers

Op dinsdag 12 februari zullen wij tussen 0.00 en 7.00 uur onderhoud
uitvoeren aan onderstaande servers. Alle servers zullen voorzien worden
van de laatste patches. Dit onderhoud brengt downtime met zich mee
voor de door deze servers geboden diensten. Wij doen ons best deze
downtime zo kort mogelijk te houden, maar kunnen hinder niet
uitsluiten.

* NetAPP
Het NetApp Metro Cluster zal geupdate worden naar een nieuwere ONTAP
versie. Om de update op de filers actief te maken zullen deze worden
herstart. Hierbij zullen wij, alvorens een filer herstart wordt, de
actieve diensten laten overnemen door de partner filer. Na de herstart
zullen de diensten weer teruggeven worden door de partner filer.
Klanten die een iSCSI lun of NFS share afnemen kunnen hierdoor een
korte onderbreking in de dienstverlening ondervinden. Controleer, om
onnodige downtime te voorkomen, of u de “best-practices” heeft
opgevolgd voor het gebruik van iSCSI/NFS.

* De twee domaincontrollers zullen enkele keren van master-node
gewisseld worden. Sites die op het Windows hosting platform draaien
zullen mogelijk enkele seconden onbereikbaar zijn.

* mssql.bit.nl
De databases op deze shared MSSQL-server zullen gedurende het
onderhoud kortstondig niet beschikbaar zijn. Sites die gebruik maken
van deze MSSQL-server zullen hier ook hinder van ondervinden.

* De servers voor de Hosted Kerio Connect dienst zullen voorzien
worden van de nieuwste patches en Kerio Connect versie. De Hosted
Kerio Connect dienst zal gedurende het onderhoud kortstondig niet
beschikbaar zijn. E-mail zal opgevangen worden door de fallback
mailservers en weer afgeleverd worden zodra de dienst beschikbaar is.

* De virtualisatieservers zullen voorzien worden van de nieuwste
patches. De bSMTP-, ETRN- en SMTP-dienst zal gedurende dit onderhoud
verminderd redundant zijn. Tevens zullen klanten die een virtual
machine afnemen deze kortstondig niet beschikbaar hebben.

* De authenticatieservers voor onze inbel-, DSL-, UMTS- en
VPN-verbindingen zullen voorzien worden van de nieuwste patches.
Gedurende het onderhoud is het mogelijk dat het authenticeren iets
langer duurt dan gebruikelijk.

* mysql5.bit.nl
De databases op deze shared MySQL-server zullen gedurende het
onderhoud kortstondig niet beschikbaar zijn. Sites die gebruik maken
van deze MySQL-server zullen hier hinder van ondervinden.

* db2.bit.nl
De server zal voorzien worden van de laatste patches, MySQL zal
geupgrade worden van versie 5.1 naar 5.5 en PostgreSQL van versie 8.4
naar 9.1. De databases op deze shared MySQL- en PostgreSQL-server
zullen gedurende het onderhoud kortstondig niet beschikbaar zijn.
Sites die gebruik maken van deze server zullen hier hinder van
ondervinden.

* mysql.dmz.bit.nl
De portal , webmail ,
het weblog , diverse grafieken en statistieken
zullen door dit onderhoud kortstondig niet of verminderd beschikbaar
zijn. Tevens is het mogelijk dat in de grafieken gaten zullen
ontstaan door dit onderhoud.

* nmb.dmz.bit.nl
De portal , zal gedurende dit onderhoud
kortstondig niet of verminderd functioneren.

* virbl.bit.nl
De VIRBL-server zal gedurende het onderhoud kortstondig niet
beschikbaar zijn. De verwerking van mutaties op de VIRBL-lijst kan
hierdoor vertraagd worden.

* ftp.bit.nl
Het publieke FTP-archief zal gedurende het onderhoud kortstondig niet
beschikbaar zijn.

* dhcp.bit.nl
De DHCP-server zal gedurende het onderhoud niet beschikbaar zijn. In
deze periode is het niet mogelijk om DHCP-leases te verkrijgen op
eco-dsl lijnen.

* mailman.bit.nl
De door deze server geboden mailinglist-diensten zullen tijdens het
onderhoud niet beschikbaar zijn. E-mail berichten naar mailinglijsten
worden op een later moment alsnog bezorgd.

* upload.bit.nl
Het up- of downloaden van uw website-content naar ons Linux shared
hostingplatform via deze FTP-server zal gedurende het onderhoud
kortstondig niet mogelijk zijn. Uw website blijft bereikbaar via
webbrowsers.

* stats.bit.nl
De statistieken, zoals Cacti en Munin, die via deze server beschikbaar
zijn, zullen gedurende dit onderhoud kortstondig niet beschikbaar
zijn. Daarbij is het mogelijk dat er in de grafieken gaten ontstaan
door dit onderhoud.

* nl.archive.ubuntu.com
De Ubuntu mirror zal gedurende het onderhoud korstondig niet
beschikbaar zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging vragen of
opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met onze afdeling Customer
Care via 0318 648 688 of [email protected]