20 jun

Onderhoud Stroomvoorziening BIT-2B

Tijdens de laatste periodieke controle- en onderhoudsbeurt aan onze stroominstallatie op BIT-2BCD is gebleken dat een aantal kabels die de UPS’en op BIT-2B voeden beschadigd zijn aan de buitenkant. Op 26 juni tussen 0.00 en 6.00 uur zal onze leverancier de kabels waar nodig herstellen. Voor dit onderhoud zullen de betreffende kabels stuk voor stuk spanningsloos gemaakt worden. Dit onderhoud zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben.

Het is wel mogelijk dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog actie op te ondernemen voor dit onderhoud.

Indien tijdens dit onderhoud de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648 688 of via [email protected].