08 feb

[open] Onderhoud – Internet

gemeld door Roland op 8-02-2013, 18:19
begindatum: 11-02-2013
begintijd: 11-02-2013 00:00, duur: 11-02-2013 07:00

Als gevolg van gepland onderhoud kunt u mogelijk een korte
onderbreking ervaren in uw internetverbinding. Indien u ook telefonie
of TV van ons afneemt, kunnen ook deze diensten door dit onderhoud
verstoord zijn. Mogelijk dient u het modem uit- en aan te zetten om
weer verbinding te kunnen maken.

Het betreft hierbij: Internet van XS4ALL, Business DSL en ADSL van
KPN.

Wij stellen alles in het werk om het onderhoud zo spoedig mogelijk af
te ronden.

Onze excuses voor dit ongemak.