15 jan

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

Op dinsdag 21 januari a.s. zal de leverancier van onze brandmeldinstallatie tussen 8.30 en 17.00 uur onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn om de branddetectoren te kunnen testen. Gedurende het onderhoud zal de koeling een aantal keren kortstondig worden uitgeschakeld. We voorzien geen problemen qua temperatuur tijdens dit onderhoud.

In het onwaarschijnlijke geval dat er tijdens het onderhoud brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648 688 of via [email protected].