02 jun

[open] Onderhoud Akkrum, Grouw, Oldeboorn en Terhorne – Internet

gemeld door Bruno op 2-06-2015, 20:27
begindatum: 03-06-2015
begintijd: 03-06-2015 om 00:00, duur: 6 uur en 45 minuten tot 06:45 op 03-06-2015

Als gevolg van gepland onderhoud kunt u mogelijk in Akkrum, Grouw,
Oldeboorn en Terhorne een korte onderbreking ervaren in uw
internetverbinding. Indien u ook telefonie of TV van ons afneemt,
kunnen ook deze diensten door dit onderhoud verstoord zijn. Mogelijk
dient u het modem uit- en aan te zetten om weer verbinding te kunnen
maken.

Het betreft hierbij: Internet van XS4ALL

Wij stellen alles in het werk om het onderhoud zo spoedig mogelijk af
te ronden.

Onze excuses voor dit ongemak.