02 mrt

[open] Onderhoud Anjum, Birdaard, Nes en Ternaard – Internet

gemeld door Bruno op 2-03-2015, 18:38
begindatum: 06-03-2015
begintijd: 00:00 op 06-03-2015 , duur: 7 uur tot 07:00 op 06-03-2015

Als gevolg van gepland onderhoud kunt u mogelijk in Anjum, Birdaard,
Nes en Ternaard een korte onderbreking ervaren in uw
internetverbinding.
Indien u ook telefonie of TV van ons afneemt,

kunnen ook deze diensten door dit onderhoud verstoord zijn. Mogelijk
dient u het modem uit- en aan te zetten om weer verbinding te kunnen
maken.

Het betreft hierbij: Internet van XS4ALL

Wij stellen alles in het werk om het onderhoud zo spoedig mogelijk af
te ronden.

Onze excuses voor dit ongemak.