17 mei

[open] Onderhoud Mantgum – Internet

gemeld door Ysbrand op 17-05-2015, 19:46
begindatum: 20-05-2015
begintijd: 20-05-2015 00:15, duur: 20-05-2015 06:45

Als gevolg van gepland onderhoud kunt u mogelijk in Mantgum een
korte onderbreking ervaren in uw internetverbinding. Indien u ook
telefonie of TV van ons afneemt, kunnen ook deze diensten door dit
onderhoud verstoord zijn. Mogelijk dient u het modem uit- en aan te
zetten om weer verbinding te kunnen maken.

Het betreft hierbij: Internet van XS4ALL

Wij stellen alles in het werk om het onderhoud zo spoedig mogelijk af
te ronden.

Onze excuses voor dit ongemak.