06 jan

Storing PIN diensten

Status:Storing (gesloten)Storing begin:10:00
Storing eind:16:30 uur
Datum:6 januari 2016
Omschrijving:Momenteel doet zich een storing voor op de pindienst van Previder. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de pindienst.
Impact op:Klanten die pindiensten afnemen via Previder
Actie:Previder is in overleg met de leverancier, zij hebben het probleem in onderzoek.
Update:[6 januari – 19:07 uur]

De leverancier heeft het probleem kunnen oplossen, sinds ca 16:30 functioneert de pindienst weer naar behoren.