17 aug

Onderhoud stroomvoorziening en switch

Naar aanleiding van de stroomstoring van vrijdag 13 augustus is besloten de hoofdgroepen die colo II van stroom voorzien te verzwaren. Afgelopen vrijdag heeft u een e-mail van ons ontvangen waarin dit onderhoud werd aangekondigd maar nog geen definitieve datum kon worden genoemd. Inmiddels hebben wij de bevestiging gekregen dat alle voor het onderhoud benodigde materialen binnen zijn, zodat we het geplande onderhoud zullen uitvoeren op woensdagochtend 18 augustus van 03:00 uur tot 07:00 uur.

Tijdens het onderhoud zal er een extra hoofdgroep worden aangelegd en een bypass worden gemaakt vanaf deze hoofdgroep naar colo II. Daarna zal de bestaande hoofdgroep voor colo II worden verzwaard, waarna de bypass
weer zal worden verwijderd. Als gevolg van de werkzaamheden wordt geen onderbreking van de stroomvoorziening verwacht. Omdat dit soort werkzaamheden nooit geheel zonder risico zijn zullen de werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd, zodat de gevolgen bij eventuele problemen het kleinst zijn. Indien er apparatuur van u in een van onze serverruimten staat opgesteld, raden wij u aan tijdens de werkzaamheden standby te zijn. Mocht u problemen verwachten bij het opstarten van uw apparatuur na een eventuele stroomonderbreking, raden wij u aan de apparatuur voor de aanvang van de werkzaamheden uit te schakelen. Mochten er problemen ontstaan, zijn er uiteraard engineers van BIT bereikbaar om u te assisteren bij het oplossen ervan.

Tijdens het genoemde onderhoudsvenster zal tevens een extra kaart in onze colo switch worden gemonteerd. Ook hierbij wordt geen onderbreking van de dienstverlening verwacht.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0318-648688, of mailen naar support@bit.nl.