02 dec

Darkfiber onderhoud – Utrecht

Van onze darkfiber leverancier Telecom Utrecht ontvingen wij een melding
van gepland onderhoud aan onze verbinding Ede-Sara. Dit is op het traject
langs de A2 bij Utrecht. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de A2
reconstructie. Er zal een onderbreking plaatsvinden van een aantal uren in
de nacht van 13 december. Dit onderhoud heeft in de regel geen impact
voor onze dienstverlening, om twee redenen. Allereerst betreft dit een
hot-standby verbinding, die alleen gebruikt wordt bij uitval van onze
primaire verbinding. Bovendien zal EAPS het internet verkeer automatisch
omleiden naar de andere ringzijde en zal onze SDH ring tijdens het
onderhoud het DSL-verkeer en onze telefoonverbindingen via de andere
ringzijde sturen.