11 apr

Spoedonderhoud DSL interconnectie

Van Enertel ontvingen wij deze ochtend een bericht dat onderhoud
aankondigt op de DSL dienst die Enertel aan BIT levert. Er zal
door BBned in de interconnectie tussen Enertel en BBned een
aanpassing gedaan worden waardoor de connectiviteit van onze DSL
klanten kort onderbroken wordt.

Het originele bericht:
| Middels deze brief willen wij u informeren over spoed werkzaamheden
| aan het Enertel netwerk. Onderstaande interconnect binnen de ATM Connect
| voorheen DSL Connect dienst, welke u bij ons afneemt, zullen hier
| hinder van ondervinden.
|
| ATM PVC 4/570 BIT
|
| Werkzaamheden zullen plaatsvinden op onderstaande datum/tijdstippen:
| Datum 13 April 2005
| Tijdstip 0:01 en 6:00 uur
| Onderbreking maximaal 5 minuten

Enertel en BIT benadrukken de noodzaak van dit onderhoud en
verontschuldigen zich voor het eventuele ongemak ervan. Mocht U nog
vragen hebben, neem dan contact met BIT op, 0318 648688.