20 okt

DSL storing op verschillende locaties

Sinds ongeveer 23:00u 19-10-2005 vertonen een aantal ADSL/SDSL centrales problemen op het gebied van performance. Deze storing wordt veroorzaakt door een defect in een kaart op de backbone van BBNED.

BBNED is op dit moment ter plaatse bij de defecte kaart en schat deze kaart rond 12:15u vervangen te hebben.