26 apr

Software-updates core-routers en serversystemen, nameserveronderhoud

Wegens een noodzakelijke software-upgrade van onze Juniper-routers, zullen onze engineers in bovengenoemde periode onderhoud plegen aan de BIT-corerouters. Deze werkzaamheden zullen zorgen voor een netwerkonderbreking van ca. 10 minuten, rond 2:30. Een backup-router zal rond 2:00 worden bijgewerkt, maar hierbij wordt geen onderbreking verwacht.

Naast de router-upgrades, zal een wijziging worden doorgevoerd in de netwerkconfiguratie van de BIT-nameservers. De hierbij noodzakelijke herstart van de nameservers zal voor een onderbreking van ca. 5 minuten zorgen.

Tenslotte zullen tussen 2:00 en 3:00 enkele Windows- en Linuxsystemen worden herstart wegens installatie van de laatste beveiligingsupdates. Dit zorgt voor een onderbreking van 3 tot 5 minuten per systeem.

Er zal zoveel mogelijk voor worden gezorgd dat de netwerk- en nameserver-onderbekingen samenvallen, zodat de verwachtte totale
uitval beperkt kan blijven tot maximaal 10 minuten, tussen 02:15 en
02:30.