12 jan

Verminderde bereikbaarheid enkele MySQL-/mailservers

Door problemen met een van onze switches, zijn enkele servers op dit moment minder goed bereikbaar dan normaal. We proberen dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen, maar dit zal helaas een korte onderbreking ten gevolge hebben.