18 jan

Vervanging Cisco hardware in het netwerk van BBNED

Vervanging Cisco hardware BBNED
In opvolging van het eerder aangegeven onderhoud van Cisco in het BBNED netwerk, volgt op bovengenoemde datum een tweede onderhoud. Het oorspronkelijke bericht van BBned was:


Om te werken aan een beter netwerk en zo diensten beter te kunnen leveren heeft BBned, eind 2005, samen met Cisco kritisch naar het BBned netwerk gekeken.

Het assessment rapport geeft BBned een duidelijk beeld van het huidige Cisco netwerk. Daarnaast geeft Cisco een aantal aanbevelingen. Eén van deze aanbevelingen is het pro-actief omruilen van een groot aantal kaarten op het Cisco MGX platform. Deze ruil moet plaatsvinden omdat Cisco een betere kaart beschikbaar heeft dan de versie die BBned in gebruik heeft. Deze kaart is, specifiek in gebruik van geheugen, sterk verbeterd en garandeert meer stabiliteit.

Het omruilen van deze kaarten gaat plaatsvinden in twee service windows. De eerste zal plaatsvinden op 26 februari 2006 en de tweede op 12 maart 2006. BBned zal hiervoor de standaard service window tijden van 00.00 tot 06.00 uur hanteren. In beide service windows zullen een aanzienlijk aantal onderbrekingen plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden op 26 februari zijn de werkzaamheden vooral gericht op het core netwerk. Dit veroorzaakt diverse onderbrekingen en veelal herrouteringen over het gehele netwerk. De werkzaamheden op 12 maart richten zich meer op de connecties naar de MDF locaties en handoverpoint(s). De werkzaamheden zullen impact hebben op een groot deel van de eindgebruikers van BBned. Detailinformatie volgt later.