07 nov

Stroomstoring opgelost

Stroomstoring opgelost
Geachte relatie,

Wij doen maandelijks in onze beide datacentra een noodstroomtest om onze noodstroomvoorziening te testen. Deze test voeren we uit om onvoorziene problemen met onze noodstroomvoorziening voor te zijn, zodat wij de kwaliteit
van onze noodstroomvoorziening kunnen garanderen. In BIT-1 beschikken wij over een dieselaggregaat en over een 6-tal UPS’en in N 1 configuratie om de beschikbaarheid van de stroomvoorziening te verhogen.

Om 8.55 uur vandaag (7 november 2006) is in BIT-1 de stroomvoorziening van Nuon door ons handmatig uitgeschakeld om de noodstroomtest te activeren zoals wij gewoonlijk doen, hierop startte ons dieselaggregaat automatisch. Op hetzelfde
moment sloeg om nog onbekende reden de overspanningsbeveiliging achter 4 van onze 6 UPS’en in, waarop de UPS’en zichzelf uit bescherming uitschakelden. Het
gevolg hiervan was dat een groot deel van de apparatuur in BIT-1 spanningloos werd, waardoor praktisch alle BIT diensten, waaronder hosting, mail, dsl, colocatie en onze telefooncentrale niet meer beschikbaar waren. Er is zo snel
mogelijk contact gezocht met onze telecom leverancier, om te zorgen dat ons telefoonnummer zou worden doorgeschakeld naar het callcenter wat ook buiten kantoortijden de telefoon voor ons beantwoordt.

Er zijn direct extra engineers ter assistentie ingeschakeld en we hebben een storing aangemeld bij de leverancier van onze noodstroomapparatuur. Aangezien we niet wilden wachten op de monteur van onze UPS leverancier, hebben we nadat we ons er van overtuigd hadden dat de elektrische installatie weer in orde was de handmatige bypass ingeschakeld. Dat was om ongeveer 10:00 uur. Vanaf dat moment zijn verschillende engineers begonnen met het een voor een inschakelen van de verschillende racks met apparatuur, en werden de verschillende diensten weer een voor een beschikbaar. Onze mailsetup en de Unix omgeving voor shared webhosting waren om ongeveer 11:00 uur weer beschikbaar.

De bbsmtp-dienst liet door defecte hardware langer op zich wachten, deze was omstreeks 11:50 weer up. Ook voordat de Windows omgeving voor shared webhosting weer beschikbaar kwam duurde het wat langer, doordat de NetApp filer waar de
Windows servers hun files van mounten niet vanzelf op kwam. De webservers waren
dus wel up, maar hadden op dat moment niet de beschikking over de files. Rond
12:00 was het dotnet-platform weer beschikbaar.

Omstreeks 12:30 was de stroomvoorziening dankzij de controles van onze
noodstroomleverancier weer volledig beschikbaar.

Na constatering van het exacte probleem zullen we besluiten wat de te nemen
acties zijn. In elk geval zullen we onze bereikbaarheid onder de loep nemen en
reeds in gang gezette acties versnellen om de afhankelijkheid van BIT-1 en
BIT-2 voor de dienstverlening van BIT nog verder te verminderen.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak wat deze storing veroorzaak heeft.
Wij willen u langs deze weg bedanken voor het getoonde begrip voor deze
overmachtssituatie.

Mocht u vragen hebben over deze storing, dan kunt u contact opnemen met onze
afdeling Customer Care, via 0318-648688 of support@bit.nl.