03 apr

BIT-2: Spoedonderhoud Stroominstallatie

Spoedonderhoud Stroominstallatie
De experts van de leveranciers van de stroominstallatie zijn gearriveerd en zullen de montagefout direct herstellen. (Zie voor meer informatie: http://www.bit.nl/home/support/storingen-onderhoud/storingen/?id=1207221413) Hiervoor dient er heden middag noodonderhoud aan deze stroominstallatie uitgevoerd te worden. In verband met de veiligheid van de monteurs is het noodzakelijk om tijdelijk zowel onze reguliere stroomaanvoer als de aanvoer van de noodstroomvoorziening los te koppelen van de UPS-en. Uw apparatuur in BIT-2 zal voor een periode van een aantal minuten gevoed worden door de UPS-en van de beide feeds. In deze periode zullen de monteurs metingen verrichten om hun persoonlijke veiligheid te waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via [email protected].