12 sep

Onderhoud aan de stroomvoorziening in BIT-2

Door de steeds groter wordende stroomvraag van steeds kleinere servers
worden er veel uitbreidingen van de standaard stroomconfiguratie
aangevraagd. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen dienen onze zes
zaalverdelers te worden voorzien van meer zekeringen.

Op 17, 18 en 19 september, tussen 0.00 en 6.00 uur, zullen de
leverancier van ons UPS systeem, en de leverancier van de zaalverdelers
deze werkzaamheden uitvoeren.

Stuk voor stuk worden de zaalverdelers spanningsloos gemaakt en
uitgebreid. Het spanningsloos maken van een zaalverdeler zal naar
verwachting geen impact hebben op de voeding van uw servers, aangezien
dit per feed zal gebeuren. De Automatic Transfer Switch (ATS) zal
zodoende overschakelen naar de andere feed. Eerst zullen alle
zaalverdelers van feed A stuk voor stuk omgebouwd en getest worden,
hierna zullen de zaalverdelers van B omgebouwd worden waardoor uw rack
terug zal schakelen naar de eerste feed. Naar verwachting heeft dit geen
impact op de werking van uw apparatuur.