17 apr

Onderhoud infrastructuur in Groningen

Op woensdag 23 april a.s. zullen wij van 23.00 tot 1.00 uur onze
apparatuur op onze lokatie in Groningen gaan vervangen als onderdeel van
de upgrade van ons netwerk.

Een onderdeel van dit onderhoud is dat wij de verbindingen naar de
Groningen Internet Exchange (GNIX) en naar klanten die in Groningen
aangesloten zitten op het BIT-netwerk zullen verhuizen naar de nieuwe
apparatuur. Verkeer wat normaal via de GNIX gerouteerd wordt zullen wij
via andere internet exchanges routeren. Klanten in Groningen zullen een
onderbreking van maximaal enkele minuten in hun internetverbinding
ondervinden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
support@bit.nl.