29 sep

BIT-2A: Periodiek onderhoud UPS-systemen

BIT-2A: Periodiek onderhoud UPS-systemen

Om de noodstroomvoorziening op BIT-2A in optima forma te houden zullen monteurs van onze UPS-leverancier op 6 en 7 oktober 2009 het periodieke onderhoud uitvoeren aan onze UPS’en. Dit onderhoud zal in twee nachten uitgevoerd worden omdat het uitvoeren van alle controles en het onderhoud een tijdrovende klus is. Tevens zal er per nacht slechts één feed gedaan worden om er zeker van te zijn dat uw rack altijd van stroom voorzien is.

Tijdens dit onderhoud zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd
worden:

  • De UPS’en (die parallel geschakeld staan om zo meer vermogen te leveren) zullen opnieuw gecalibreerd worden.
  • De firmware van de UPS’en en de firmware in de Webcards waarmee de status van de UPS’en uit te lezen is zal op alle units geupgrade worden.
  • Algemeen onderhoud
  • Aan het einde zal alle functionaliteit van de UPS’en getest worden

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de limiet zit kan het verstandig zijn hier nog actie op te ondernemen voor dit onderhoud.

Resumerend:

  • 6 Oktober, tussen 0.00 en 6.00 uur: Onderhoud Feed A BIT-2A
  • 7 Oktober, tussen 0.00 en 6.00 uur: Onderhoud Feed B BIT-2A

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via [email protected] en 0318 648 688.