29 mei

BIT-2A: Spoedonderhoud koeling

BIT-2A: Spoedonderhoud koeling

Een van de punten in onze RFO van de storing van vorige week was het
aansluiten van een schrijvende meter. Uit metingen van deze meter is
gebleken dat met regelmaat het maximale vermogen van de zekeringen
overschreden wordt.
Met het oog op het warme lange weekend dat we voor de boeg hebben zullen
we maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

We hebben bij de firma Bredenoord een aggregaat besteld die de voeding
van een van de drie koelmachines voor zijn rekening zal nemen. Er is
gezorgd voor voldoende diesel om dit weekend te overbruggen.

Over enkele minuten zullen we een enkele koelmachine uitschakelen en
loskoppelen van het lichtnet en aansluiten op het aggregaat.

Uiteraard zullen we deze unit extra in de gaten houden in het komende
weekend, volgende week zullen we verdere definitieve maatregelen
uitwerken en u daarvan op de hoogte houden.