29 jun

Onderhoud Windows shared hosting servers

Windows shared hosting
In de nacht van maandag 6 juli op dinsdag 7 juli zijn wij voornemens
om het volgende onderhoud uit te voeren aan ons Windows shared
hosting platform:

Belangrijke beveiligingsupdates aan de domeincontrollers van ons
webcluster maken het noodzakelijk dat deze servers worden herstart.

De domeincontrollers zijn redundant uitgevoerd, waardoor dit onderhoud
met minimale downtime kan worden uitgevoerd. We zullen telkens de
standby domeincontroller updaten zodat de actieve domeincontroller
beschikbaar blijft voor verzoeken van de webservers.

Er bestaat een kleine kans dat er twee korte onderbrekingen ontstaan in
de dienstverlening van het platform terwijl er wordt overgeschakeld van
de actieve naar de standby domeincontroller en uiteindelijk weer terug.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
[email protected]