12 nov

Periodiek onderhoud aggregaten BIT-1 / BIT-2

Op donderdag 19 november a.s. om 06.00 uur zal de leverancier van ons
dieselaggregaat op BIT-1 het periodieke onderhoud uitvoeren. Om dit
onderhoud uit te kunnen voeren wordt het aggregaat afgeschakeld van de
noodstroomsetup en zal er gedurende ± 20 minuten geen noodstroom via
het aggregaat beschikbaar zijn. De UPS’en zullen gedurende dit onderhoud
wel operationeel zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd de duur van het
onderhoud zo kort mogelijk te houden.

Na het onderhoud op BIT-1 zal omstreeks 07.00 uur de leverancier van
onze aggregaten periodiek onderhoud uitvoeren aan de dieselaggregaten op
BIT-2A. Dit onderhoud zal ongeveer 60 minuten per aggregaat in beslag
nemen. Tijdens het onderhoud zal er continu één dieselaggregaat in
bedrijf zijn. Eén aggregaat heeft voldoende capaciteit om het volledige
datacenter BIT-2A van stroom te voorzien.

Vervolgens zal de leverancier van onze aggregaten periodiek onderhoud
uitvoeren aan de dieselaggregaten op BIT-2B. Dit onderhoud zal ook
ongeveer 60 minuten per aggregaat in beslag nemen. Tijdens het onderhoud
zal er continu één dieselaggregaat in bedrijf zijn. Eén aggregaat heeft
voldoende capaciteit om het volledige datacenter BIT-2B van stroom te
voorzien.

Het gehele onderhoud aan alle aggregaten wordt begeleid door datacenterbeheerders van BIT.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care via [email protected] en
0318 648 688.