14 mei

[SBP] PDU Maintenance [Update]

Startdate: June 3rd 2009 04:00:00(CEST)
Enddate: June 4th 2009 08:00:00(CEST)

****** BELANGRIJK ONDERHOUD ******
**********************************

Geachte klant,

In de nacht van 3 en 4 juni zal er door SchubergPhilis onderhoud worden uitgevoerd in onze suite (1.41). Tijdens dit onderhoud zullen de Power Distribution Units (PDU) gecalibreerd worden. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om de spanning voor elke feed eenmalig te verbreken en zal uw apparatuur eenmalig van de stroom worden afgehaald.

Tijdens dit onderhoud zal LeaseWeb tevens onderhoud plegen in de suite ter voorbereiding van toekomstige stroommetingen.


Planning werkzaamheden:

Woensdag 3juni: Rijen A – H
Donderdag 4juni: Rijen K – S

De werkzaamheden starten om 04h00 en eindigen om ongeveer 08h00. Omstreeks 05h00 zal SchubergPhilis de power van de feeds afhalen. Omstreeks 06h00 zal de stroom weer bijgeschakeld worden.

Gedurende en na het onderhoud zijn er engineers van LeaseWeb aanwezig om u te ondersteunen bij eventuele problemen. Wij verzoeken iedereen zijn apparatuur uit te schakelen voor 05h00. Na het onderhoud doen onze engineers een visuele controle op alle apparatuur.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen ([email protected]). Onze excuses voor de overlast.

Met vriendelijke groet,

LeaseWeb B.V.

[BELANGRIJKE WIJZIGING]
Beide powerfeeds zullen gelijktijdig uitgeschakeld worden. Dit is technisch helaas niet anders mogelijk.****** IMPORTANT MAINTENANCE *****
**********************************

Dear customer,

during the night of June 3rd and June 4th SchubergPhilis will perform maintenance in suite 1.41. During this maintenance window the Power Distribution Units (PDU) will be calibrated. As a result it is necessary to shutdown power on each feed once and your hardware will be powerless once.

During this maintenance LeaseWeb will also perform maintenance in the suite in preparation of future power measurements.


Schedule maintenance:

Wednesday 3rd June: Rows A – H
Thursday 4th June: Rows K – S

The maintenance will commence at 04h00 and end at approx. 08h00. Around 05h00 SchubergPhilis will shutdown the power feeds. At approx. 06h00 the powerfeed will be reconnected.

During and after the maintenance window engineers will be on-site to support all customers. We advise all customers to shutdown their hardware before 05h00 cleanly. After the maintenance window our engineers will do a visual check on all servers.

If you have any questions feel free to contact us ([email protected]). Our apologies for the inconvenience caused.

Best regards,

LeaseWeb B.V.

[IMPORTANT CHANGE]
Both powerfeeds will be shutdown instead of one as mentioned previously. It is technically not possible to do this differently.