23 sep

Resellerhosting : Storing : storing reseller 07 en reseller08 (Gesloten)

Dezelfde fout als bij reseller05 en 06 komt nu ook voor bij beide reseller servers.

Er wordt een verder onderzoek ingestelt naar de oorzaak.

18:08: De overige resellers welke gebruik maken van dezelfde storage pool hebben deze problemen voorals nog niet. Beide reseller servers zullen een controle krijgen en deze 4 reseller servers worden nauwlettend in de gaten gehouden.

18:12 Reseller07 heeft de controle gehad en is ondertussen weer online. Ook hier wordt een mysqlcheck voor de zekerheid gedaan

18:24 Reseller08 is ondertussen ook weer online, ook hier nog een mysqlcheck uit voorzorg.