03 mrt

Onderhoud UPS-5 BIT-1

Tijdens de laatste periodieke controle- en onderhoudsbeurt aan onze
UPS-systemen op BIT-1 is gebleken dat de batterijen van UPS-5 aan
vervanging toe zijn.

Onze leverancier zal op 10 maart tussen 0.00u en 6.00u de batterijen
vervangen. Wij verwachten tijdens dit onderhoud geen onderbreking in de
stroomvoorziening. Tijdens dit onderhoud staat deze UPS in bypass. Deze
UPS staat niet in een N 1 opstelling. Apparatuur die is aangesloten op
deze UPS zal bij uitval van de netspanning spanningsloos blijven tot het
aggregaat is opgestart.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud,
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
0318-648688 en [email protected].