03 mei

Periodiek onderhoud aggregaten BIT-1 / BIT-2

Op woensdag 26 mei a.s. vanaf 05.00 uur zal de leverancier van ons dieselaggregaat op BIT-1 het periodieke onderhoud uitvoeren. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren wordt het aggregaat afgeschakeld van de noodstroomsetup en zal er gedurende ± 25 minuten geen noodstroom via het aggregaat beschikbaar zijn. De UPS’en zullen gedurende dit onderhoud wel operationeel zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd de duur van het onderhoud zo kort mogelijk te houden.

Na het onderhoud op BIT-1 zal vanaf omstreeks 06.30 uur de leverancier van onze aggregaten periodiek onderhoud uitvoeren aan de dieselaggregaten op BIT-2A. Dit onderhoud zal ongeveer 60 minuten per aggregaat in beslag nemen. Tijdens het onderhoud zal er continu één dieselaggregaat standby staan. Eén aggregaat heeft voldoende capaciteit om het volledige datacenter BIT-2A van stroom te voorzien.

Vervolgens zal de leverancier van onze aggregaten periodiek onderhoud uitvoeren aan de dieselaggregaten op BIT-2B. Dit onderhoud zal ook ongeveer 60 minuten per aggregaat in beslag nemen. Tijdens het onderhoud zal er continu één dieselaggregaat standby staan. Eén aggregaat heeft voldoende capaciteit om het volledige datacenter BIT-2B van stroom te voorzien.

Het gehele onderhoud aan alle aggregaten wordt begeleid door datacenterbeheerders van BIT.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care via [email protected] en 0318 648 688.