03 nov

Inbelnummer 06760-76526 niet meer beschikbaar [03-11]

Starttijd:03-11-2010
Eindtijd:03-11-2010
Status:


Klanten die gebruik maken van een inbelabonnement en inbellen op 06760-76526 moeten het inbelnummer wijzigen naar 

06760-34583. De klanten groep is al meerdere malen geinformeerd om het inbelnummer aan te passen.

Gemeld: Solcon