06 sep

Onderhoud aan UPS-sets BIT-2C

Op dinsdag 4 oktober a.s. tussen 00.00 en 06.00 uur zal de leverancier van onze UPS’en periodiek onderhoud uitvoeren aan de UPS’en op BIT-2C. Tijdens het onderhoud zal er continu één stroomfeed beschikbaar zijn.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in
uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog actie op te ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via [email protected] en 0318 648 688.