18 nov

onderhoud blusgasinstallatie BIT-1 en BIT-2A

Vanuit onze leverancier van de blusgasinstallatie hebben we te horen gekregen dat de slangen preventief vervangen moeten worden. Hierdoor zal op woensdag 23 november a.s. de leverancier van onze blusgasinstallatie op BIT-1 en BIT-2A tussen 8.30 en 17.30 uur onderhoud uitvoeren.

Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn, mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud,
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via
0318 648 688 of via [email protected].