11 aug

2011.08.12: Netwerk – Vervanging fantray in borderrouter

Op bovenstaande datum tussen 01.00 en 02.00 uur zal een fantray in een van de borderrouters worden vervangen. Deze fantray zorgt voor de koeling in het systeem. Er zal geen downtime gemoeid zijn met dit onderhoud.   Dit bericht zal worden geüpdatet nadat het onderhoud is afgerond.