12 okt

Storing brandmeldcentrale BIT-2B

Er is door de brandmeldcentrale een storing gemeld in BIT-2B. Daarop hebben wij ter plaatse bekeken of wij een oorzaak konden achterhalen. Er was geen oorzaak van de melding waar te nemen.

Wij gaan de luchtstroom van de computairs in BIT-2B aanpassen om daarna mogelijk wel een oorzaak te kunnen waarnemen. Het aanpassen van de luchtstroom in de serverruimte BIT-2B kan temperatuurschommelingen -op sommige plekken- tot gevolg hebben.

Onze leverancier van de brandmeldinstallatie is aangestuurd en is zojuist ter plaatse.