11 jul

Onderhoud NetApp Metro Cluster

Geachte relatie,

Op woensdag 17 juli van 00.00u tot 05.00u zullen engineers van BIT
onderhoud uitvoeren aan het NetApp Metro Cluster van BIT.

Tijdens dit onderhoud zal het NetApp Metro Cluster geupdate worden naar
een nieuwere ONTAP versie. Om de update op de filers actief te maken zullen deze
worden herstart. Hierbij zullen wij, alvorens een filer herstart wordt,
de actieve diensten laten overnemen door de partner filer. Na de herstart
zullen de diensten weer teruggeven worden door de partner filer.
Klanten die een redundante iSCSI lun of NFS share afnemen kunnen
hierdoor een korte onderbreking in de dienstverlening ondervinden (max
180 seconden). Controleer, om onnodige downtime te voorkomen, of u de
“best-practices” heeft opgevolgd voor het gebruik van iSCSI/NFS. Klanten die een
enkelvoudige iSCSI lun of NFS share afnemen ondervinden langere downtime
(circa 30 minuten).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via [email protected].