24 okt

Solcon Services – Storing Pindiensten via CCV terminals (opgelost)

Starttijd: 14.00
Eindtijd: 16:56
Status: Opgelost

Omschrijving werkzaamheden/storing

Momenteel is er een storing in het betalingsverkeer i.c.m. het gebruik van CCV pinterminals.

De desbetreffende afdeling is bezig het onderzoek

Verwachte impact

Klanten welke een pindienst afnemen i.c.m. CCV pinterminals kunnen momenteel geen gebruik maken van de pin.cc