08 jan

Periodiek onderhoud dieselaggregaten BIT-1 en BIT-2

Op woensdag 29 januari a.s. om 05.00 uur zal de leverancier van ons dieselaggregaat op BIT-1 het periodieke onderhoud uitvoeren. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren wordt het aggregaat afgeschakeld van de noodstroomsetup en zal er gedurende ± 30 minuten geen noodstroom via het aggregaat beschikbaar zijn. De UPS’en zullen gedurende dit onderhoud wel operationeel zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd de duur van het onderhoud zo kort mogelijk te houden.

Na het onderhoud op BIT-1 zal omstreeks 07.00 uur periodiek onderhoud worden uitgevoerd aan de twee dieselaggregaten op BIT-2A. Dit onderhoud zal ongeveer 90 minuten per aggregaat in beslag nemen. Tijdens het onderhoud zal er continu één dieselaggregaat beschikbaar zijn. Eén aggregaat heeft voldoende capaciteit om het volledige datacenter BIT-2A van stroom te voorzien.

Tenslotte zal er periodiek onderhoud worden uitgevoerd aan de drie dieselaggregaten op BIT-2BCD. Dit onderhoud zal ook ongeveer 90 minuten per aggregaat in beslag nemen. Tijdens het onderhoud zullen er continu twee dieselaggregaten beschikbaar zijn. Twee aggregaten hebben voldoende capaciteit om het volledige datacenter BIT-2BCD van stroom te voorzien.

Het gehele onderhoud aan alle aggregaten wordt begeleid door datacenterbeheerders van BIT.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care via [email protected] en 0318 648 688.

Storingsoverzicht - alle storingen, internet storingen