01 mei

Periodiek onderhoud UPS’en BIT-2A

Op woensdag 14 mei en donderdag 15 mei a.s. tussen 00.00 en 07.00
uur zal de leverancier van onze UPS’en periodiek onderhoud uitvoeren.
Dit onderhoud zal in twee nachten uitgevoerd worden omdat het uitvoeren
van alle controles en het onderhoud een tijdrovende klus is. Per nacht
zal slechts aan één feed onderhoud uitgevoerd worden om er zeker van te
zijn dat uw rack altijd van stroom voorzien is.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en van één set in bypass gezet worden.
Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de
feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk
dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de
andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale
stroomverbruik in de buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog
actie op te ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud
de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet
verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u
nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds
aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
[email protected] en 0318 648 688.