27 okt

Onderhoud UPS’en PDC2

Op dinsdag 27 oktober wordt tussen 08:00 en 17:00 uur onderhoud uitgevoerd aan de UPS’en bij PDC2.
Tijdens deze werkzaamheden worden de UPS’en om en om onderhouden. Dit zal naar verwachting geen impact hebben op de stroomvoorziening.

15 okt

Onderhoud UPS’en PDC1

Op dinsdag 15 oktober 2019 voert Previder tussen 08:00 uur en 17:00 uur onderhoud uit aan de UPS’en in PDC1.
Tijdens het onderhoud worden de UPS’en om en om in de bypass gezet. Dit zal naar verwachting geen impact hebben op de stroomvoorziening.

20 mei

Onderhoud UPS’en PDC1

Van maadag 20 mei2019 tot en met woensdag 22 mei 2019 wordt onderhoud uitgevoerd aan de UPS’en bij PDC1.
Op deze dagen zal het onderhoud telkens plaatsvinden tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Tijdens het onderhoud worden de UPS’en om en om in de bypass gezet. Dit zal naar verwachting geen impact hebben op de stroomvoorziening.

03 sep

Onderhoud UPS’en PDC1

In de periode van 3 tot en met 5 september voert Previder onderhoud uit aan de UPS’en in PDC1.
De werkzaamheden vinden plaats van 3 tot en met 5 september, dagelijks van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Tijdens het onderhoud worden de UPS’en om en om in de bypass gezet. Dit zal naar verwachting geen impact hebben op de stroomvoorziening.

06 jun

Onderhoud UPS’en PDC2

In de periode van 6 tot en met 14 juni voert Previder onderhoud uit aan de UPS’en in PDC2.
De werkzaamheden vinden plaats van 6 tot en met 8 juni, en van 11 tot en met 14 juni, dagelijks van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Tijdens het onderhoud worden de UPS’en om en om in de bypass gezet. Dit zal naar verwachting geen impact hebben op de stroomvoorziening.

13 feb

Preventief vervangen van accu’s voor de UPS-systemen

Op maandag 13 en dinsdag 14 februari 2017 verricht een installateur van Previder, op beide dagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur, werkzaamheden aan de accu’s van de UPS-systemen van zaal 1 in PDC2. Om de risico’s te minimaliseren worden de accu’s gefaseerd vervangen. De UPS-en blijven tijdens dit proces normaal functioneren. Er is tijdens de werkzaamheden sprake van verminderde autonomie.

09 jan

Spoedonderhoud: preventief vervangen van een component in UPS

Er is een defect geconstateerd van een niet kritisch component van een UPS t.b.v. de B-stroomfeed in PDC1. Om de risico’s te minimaliseren is er besloten om op maandag 09-01-2017 tussen 20:30 en 22:30 spoedonderhoud uit te voeren en het component preventief te vervangen.

Uit voorzorg draaien de generatoren gedurende de onderhoudswerkzaamheden parallel mee.

27 mei

Spoedwerkzaamheden UPS PDC2

Status:Werkzaamheden (voltooid)
Datum:28 mei 2014
Frame:08:30 uur – 13:00 uur
Duur:4,5 uur
Omschrijving:Op woensdag 28 mei zal Previder werkzaamheden uitvoeren aan de UPS-systemen in zaal 1 en 2 in PDC2.
Tijdens het proces draaien generatoren parallel aan het net en verzorgen bij
een calamiteit in het NET voor opvang.
Impact op:Klanten met apparatuur met enkelvoudige voeding in PDC2.
01 mei

Periodiek onderhoud UPS’en BIT-2C

Op dinsdag 20 mei a.s. tussen 00.00 en 07.00 uur zal de leverancier
van onze UPS’en periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens het onderhoud zal
er continu één stroomfeed beschikbaar zijn.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en in bypass gezet worden. Dit zal naar
verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan
onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in
uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u
waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de
buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog actie op te
ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud de feed van
de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan
is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed
te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
support@bit.nl en 0318 648 688.