03 dec

Pcextreme spoed onderhoud e-mail webhosting

Tijdens dit spoed onderhoud zal PCextreme diverse werkzaamheden verrichten aan het mail cluster van de webhosting. Hierdoor kan u tussen 00:00 en 02:00 uur enige hinder ondervinden als gevolg van deze werkzaamheden. Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.